Lämnade BobbyHouston
2015-11-27 16:00:00

Fick lämna BobbyHouston på grund av ekonomiska skäl. Börar nu frilansa istället.